Coffee囝囝開學日「一時感觸」流下男兒淚

這個星期,大部分學校已經陸續開學,見到好多星二代都開心上學去。但日前就見Coffee林芊妤在社交平台上分享仔仔「伯伯」返學時流下「男兒淚」。

返到學校,伯伯好似「心事重重」。(圖片來源:Coffee林芊妤FB)
返學前,伯伯心情還不錯。(圖片來源:Coffee林芊妤FB)
返學前,伯伯心情還不錯。(圖片來源:Coffee林芊妤FB)

日前Coffee林芊妤在社交平台上,分享了一些伯伯的返學相片,從相中所見,伯伯返學前還是笑笑口,心情輕鬆,但返到學校後就哭起來。Coffee留言:「出門口前佢係(喺)屋企仲鬼咁囂張,點知去到新班房轉左(咗)新老師轉左(咗)新同學,佢開始有啲感觸啦!好內斂咁留咗幾滴男兒淚。」

伯伯忍不住留下男兒淚。(圖片來源:Coffee林芊妤FB)

接下來……

伯伯:媽咪你可唔可以係(喺)出邊企陣先

Coffee:好啦,你叫我走我先至走

跟住唔夠1分鐘

伯伯:你走啦

Coffee開心表示可以收工了!

這樣看來,伯伯好快就已經接受新環境,Coffee可以完全放心了。

獨家機場快綫優惠
獨家機場快綫優惠
 親子最關注
兒童書展會場購物賞