【D Mind & the Prince】皇室認證英語大師 教你挑選幼童教材

您知道嗎? D Mind & the Prince嘅英語教學同內容設計顧問Professor David Crystal,係英國著名嘅語言學大師,佢寫咗超過100本英語教學同語言學嘅書籍,當中嘅權威著作包括《劍橋語言百科全書》、《劍橋英語百科全書》以及《牛津莎士比亞圖解詞典》。Professor 多年嚟一直為推廣普及教育不遺餘力,對全球同英國教育嘅貢獻良多,因而喺1995年得到英國皇室頒發官佐勳章(OBE),而英國文化協會亦都喺2019頒發ELTon終生成就大獎俾佢添!

想鼓勵小朋友從小學好英文,培育佢哋成為21世紀嘅「#小小世界公民」? 咁各位家長就要留意由D Mind Education為Professor David Crystal出版嘅最新著作Learning Global English,相信一定會得到更多啟發!

 

-------------------------------------------------------------
D Mind & the Prince幼兒英語
網址: www.dmindandtheprince.com
查詢電話 / WhatsApp: 6133 6723

#DMindandthePrince #DMindEducation #DMind #GlobalCitizens #HomeLearning #FamilyClub #StudyTour #英語學習系統 #家居英語 #英語會所 #生活英語 #遊學體驗 #世界公民 #語禮藝三重培育

 

DR-Max兒童教材
DR-Max兒童教材
 親子最關注
DR-Max兒童教材